Byggnadshytta på Mälsåkers Slott

Under perioderna 1993–1996 och 2006–2007 fungerade Mälsåkers slott som byggnadshytta. Här fick verksamma inom en rad yrkeskategorier möjlighet att studera teknikhistoria och hantverk, att utveckla konserverings- och restaureringsmetoder och att själva öva sig i att rekonstruera äldre hantverksutföranden.

Beteckningen "byggnadshytta" är inspirerad av organisationen vid de stora medeltida byggena. Byggnadshyttan står dels för de egentliga verkstäderna, dels för den gemenskap som samtliga medverkande i bygget tillhör. Hyttan är en miljö där kunskap kan utvecklas, förvaltas och förmedlas. Den skapar förutsättningar för utbyte mellan historiker, arkitekt, hantverkare och konservator.

Genom att varva teori och praktik utvecklades de medverkandes färdigheter och kunskaper för arbete i kulturhistoriskt värdefulla byggnadsmiljöer. Det mest iögonfallande restaureringsarbetet var att återställa de imponerande stucktaken i bl.a. Riddarsalen i festvåningen.

Hittills har restaureringens inriktning varit att i stort återställa slottets interiörer som de såg ut före branden under den norska epoken i januari 1945. Mycket förenklat kan det beskrivas så att bottenvåningen inriktas på den sjögrenska perioden kring förrförra sekelskiftet, mellanvåningen visar von Fersens ombyggnad på 1750-talet, medan övervåningen bevarar det tessinska originalet från 1670-talet.